Samisk veiviser på Stortinget

  SFF ved Liss Hege Jensen og Eskil Pedersen foreslår å opprette en politisk nøytral veiviser/ombudsmann, uavhengig av departementstilhørighet, på Stortinget. Hensikten er å fungere som en brobygger mellom Stortinget og Sametinget samt de samiske interesseorganisasjonene. Dette for å sikre alle parter gjensidig innsikt og forståelse i utarbeidelse av saker som berører samiske interesseområder. En …
Fortsett å lese Samisk veiviser på Stortinget

Vern om samisk sjølaksefiske.

SFF mener at uten sjølaksefiske forringes den sjøsamiske kulturen.  Kystkulturen blir stadig fattigere i takt med de økende restriksjonene på fiske etter sjølaks. Reduseres fangsttid fra fire døgn i uken til seks døgn totalt, står lønnsomheten i fare.