Vern om samisk sjølaksefiske.

SFF mener at uten sjølaksefiske forringes den sjøsamiske kulturen.  Kystkulturen blir stadig fattigere i takt med de økende restriksjonene på fiske etter sjølaks. Reduseres fangsttid fra fire døgn i uken til seks døgn totalt, står lønnsomheten i fare.

Manglende lønnsomhet kan svekke bruken av den tradisjonsrike samiske fangstmetoden, fiske etter sjølaks med krokgarn. I tillegg mener vi at dette fisket beskytter vill-laksstammen for rømt oppdrettslaks. Hvert år rømmer oppdrettslaks fra produksjonsanlegg i fjordene og blander seg inn i vill-laksstammen. SFF mener at metoden der sportsfiskere fanger og slipper laks ut i elver oppleves fremmed for det vi anser som godt dyrehold. Finnes det dokumentasjon på hvordan denne fangstmetoden påvirker med vår sårbare vill-laksstammen? Påvirkes dyrevelferden av sår og skader som behandlingen påfører villaksen? SFF støtter Lakseforeningen i Tana i rettsaken om de gamle fisketidene samt høstfiske september og oktober for å ta ut rømt oppdrettslaks

Webhotell levert av Nordic Hosting AS