Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

På Sametinget vil SFF jobbe for samisk språk, kultur og doudji ved å legge tilrette for at midler blir fordelt med tanke på LIKEVERD.

SFF vil være med på å støtte samiske nyetableringer og bidra til at det sentralt blir satt fokus på samiske rettigheter.

En stemme til SFF er en stemme for  LIKEVERD FOR ALLE.

Godt valg. “

Webhotell levert av Nordic Hosting AS