Årsmøte i Hinnøy SFF

«Konstituering/Årsmøte i Hinnøy lag av SFF på Sørvik skole torsdag 10.desember 2015 kl.18.00              Medlemregistrering ved møtestart.    Kontakt her                                       Alle hjertelig velkommen. Les mer