Fornorskning i praksis

Fornorsknings politikkens tid er ikke over. Viser til industrisatsingen med bygging av stamnetts-service havn i Sør-Varanger, kalt Høybukt vest. 

Med et pennestrøk er alle samiske stedsnavn mellom Høybukt og Tusenvik fjernet. Og de er det mange av, navn som hver for seg forteller hendelser/historie. Navnet Høybukta vest er vel valgt for å legalisere valg av navn på prosjektet. Men man kunne like godt ha valgt navn som Tusenvik Øst.

For å presisere, så heter stedet der stamnetts-service havna skal ligge Mahkkalassa, på norsk Makkskjæret. Novvosgohppe er Høybukt på norsk. Nylig har det vært i media, at Sør-Varanger kommune har vedtatt stedsnavnskilting langs E6, og de kommunale og fylkeskommunale veiene på Norsk, Samisk og Finsk/Kvensk. Dette står i kontrast til valg av navn på den tiltenkte stamnetts-service havna. Paradoksalt har man allerede gateskiltting i Kirkenes, og deler av vegvisningsskiltingen med det kyrilske alfabetet.

Dette innspillet må ikke oppfattes som motstand mot utbygging av stamnetts-service havn. Men opp i gjennom tidene har nok mange samiske, finske/kvenske, norske stedsnavn med sitt historiske opphav blitt borte i lignende statlige prosjekter som Høybukt vest.

Forventer at utbyggerne av havneprosjektet Høybukta vest, skilter med de opprinnelige stedsnavnene på de respektive språk.

Mathis Persen

Listekandidat Samenes Folkeforbund SFF