Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner i Troms

Troms og Finnmark fylkeskommune har for budsjettåret 2020 opprettholdt enkelte ordninger som tilhørte de gamle fylkeskommunene. Det betyr at det er avsatt midler til grunntilskudd til samiske foreninger i Troms. Søknadsfrist 1. august 2020. Mer informasjon følger i linken nedenfor:  

https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-samisk/grunntilskudd-til-samiske-kulturorganisasjoner-i-troms/

Webhotell levert av Nordic Hosting AS