Sjølaksefiske i Sør-Varanger

Undervisning utendørs.


Nok en vellykket sjølaksefiske med arrangør Sør-Varanger sjølaksefiskarlag . Positive og flinke elever og bra vær. Dårlig fangst (FOR fint vær…)
Takk til komiteen ved Friedel Hornemann Vonka Helge Stærk og Solfrid Hansen. Takk til Astrid Daniloff for god kake, gravlaks og rundstykker. Friedel for vafler, Frank Emil for røykalaks og spekkalaks. Takk til Boreal Transport Kirkenes for buss og Samenes Folkeforbund for delfinansiering av årets prosjekt.

Tørking av kilnot.

Natur og miljø faggruppen ved  Sandnes og Bjørnevatn  deltok og skolen ønsker å takke Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag for en fantastisk lærerik dag hos Frank Emil Trasti. Elevene var storfornøyde med opplegget, som både inneholdt teori, praksis, Quiz og en matservering vi aldri har opplevd maken til i skolesammenheng. Vi er også veldig glad for at vi nå har fått til et avtale slik at våre fremtidige natur og miljøfagerlever kan få oppleve dette hvert år sier storfornøyd lærer ved skolen,Pål Harald Hansen.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS