Innspill i forbindelse med søknad fra Cermaq Norway AS Bårøya.

Hinnøy SFF og Loabagaiddie Siida SFF stiller seg bak kravet fra Naturvernforbundet i Narvik om å utsette høringsfristen i forbindelse med søknad fra Cermaq Norway AS om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturlokalitet for laks ved Bårøya i Evenes kommune. Høringsuttalelse – Samenes folkeforbund

Webhotell levert av Nordic Hosting AS