Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Vårt motto er LIKEVERD FOR ALLE

Vi vil ha språkopplæring til fordel for nynorsk.

Vi må få til en ordning slik at det blir mer attraktivt for sykepleiere og helsepersonell å beherske det samiske språket.

Sametinget må være en pådriver for en god samferdselspolitikk, spesielt i utkantene.

En viktig samisk kultur er på tur å forsvinne, derfor må sjølaksefiskerne få tilbake fisketidene slik de var før 2007.

Vi vil jobbe for at all fiskeoppdrett må inn i lukkete anlegg.

Vi vil arbeide for å styrke legitimiteten til Sametinget.

Det er på tide med nye krefter inn på tinget. Vil vi ha endringer må Samenes Folkeforbund inn på Sametinget.

Vi har ideene

Likeverd for alle!

Godt valg

Webhotell levert av Nordic Hosting AS