Odd Nikolaisen kandidat på SFF lista i Vesthavet krets

Odd Nikolaisen kandidat på SFF lista i Vesthavet krets

Samenes Folkeforbund (SFF) Sámiid Álbmotlihttu (SÁL) skal være den ledende og visjonære samiske hovedorganisasjonen. Premissleverandør for alle samer og i alle samiske saker. Vi skal være tilgjengelig og fleksibel.

Vi har et godt hovedprogram med fokus på LIKEVERD FOR ALLE.

Godt valg.”

Webhotell levert av Nordic Hosting AS