Ønsker en valgkrets til Sametingsvalg

SFF har vært og er imot dagens valgordning, som trådte i kraft i 2009. Vi har i høringsuttalelser i forkant av endringene som ble vedtatt og gjeldende i valgåret 2009 påpekt de uheldige konsekvensene vi fryktet ville oppstå. 

Vi ser at mandatfordelinga til partiene står, i mange tilfeller ikke i forhold til antall stemmer partiene har fått.
Noen partier fikk inn ca 900 stemmer og oppnådde kun en representant , mens noen parti  trengte kun 2-300 stemmer for å oppnå det samme..
Vi kan i den sammenhengen tillate oss å  nevne at det største partiet fikk 32% av stemmene, men likevel fikk 46% dvs nesten halvparten av representantene. Disse utslagene skyldes at det tas valgoppgjør i hver av de sju valgkretsene som Norge er delt i.

SFF vil støtte og ønsker en valgordning hvor hele Norge er en valgkrets. 
SFF mener at det snarest mulig må igangsettes evaluering og ny utredning av et  valgsystemet som ikke fungerer optimalt. 

Dette vil gi et større mangfold og en mer rettferdig valgordning der hver stemme teller likt.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS