Gruvedrift i Repparfjorden

Landsmøtet i Alta 219 opprettholder sitt krav fra 2013  om «Nei til dumping i sjø», av giftige tungmetaller og kjemikalier fra gruveindustri i Repparfjorden. Norge må innrette sine vedtak om utslipp fra gruveindustrien etter internasjonale konvensjoner og vedtak om å bevare naturmangfoldet for bærekraftig utvikling og bruk av ikke fornybare ressurser.

Landsmøtet i Samenes Folkeforbund opprettholder sitt krav fra 2013  om «Nei til dumping i sjø», av giftige tungmetaller og kjemikalier fra gruveindustri i Repparfjorden. Norge må innrette sine vedtak om utslipp fra gruveindustrien etter internasjonale konvensjoner og vedtak om å bevare naturmangfoldet for bærekraftig utvikling og bruk av ikke fornybare ressurser.

Samenes Folkeforbund kan ikke godta at svært viktige gyte- og oppvekstområder for marin fisk, utsettes for giftig avfall som spres med tidevannsstrømmene fra Repparfjord til Altafjorden og Revsbotn, og videre til Barentshavet. Et viktig og sårbart økosystem.

Samenes Folkeforbund er bekymret for reindriften sin fremtid i gruveområdet i Repparfjord, og at norsk fisk og fiskeeksport til nasjonale og globale markeder vil kunne settes under alvorlige trusler fra forurensende gruvedrift. Norsk Sjømat skal fortsatt og alltid kunne underlegges kravet om Matsikkerhet.

Samenes Folkeforbund går sterkt imot gruvedrift i Repparfjorden og mener at slam og støv vil ødelegge fjorden, samt livsgrunnlaget til reindriften i området.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS