Ny leder i Lebesby sjøsameforening

Samenes Folkeforbund (SFF)
ønsker den nye lederen
Charlotte Angell i Lebesby sjøsameforening SFF
til lykke med sitt verv.

Med seg i styret har hun Cecilie Bech, Sigmund Nilsen. og ei godt sammensatt vararekke.