Stopp forsøplingen av Finnmarksvidda.

Samenes Folkeforbund krever at myndighetene straks må sette i gang sanksjoner for å stoppe forsøplingen av vidda. Myndighetene tillater ferdsel med ATV og skuter langs løypenett, sommer og vinter.

Lokalbefolkningen benytter seg av tilbudet og etablerer leirer i utmarka, spesielt vinterstid. Leirene blir opprettet med telt, lavvoer, campingvogner og gompi . Mange av leirene settes på paller, med isopor og presenninger.

Befolkningen oppholder seg i leirene stort sett hver helg og har med seg mat og drikkevarer, som gir økte muligheter for forsøpling.

Kommunene har satt i gang en ryddeaksjon og tildelt oppgaven til blant annet bygdelag.

Ryddeaksjonene viser at det er et stort problem med at de som har etablert vinterleier ikke tar med seg søppel ned fra fjellet.

Et stort antall paller, tomgods, jernskrap, kulegrill, presenninger, plastposer, søppelposer, materialer og søppelposer med avføring ble funnet. Det ligger også en del etterlatenskaper som gamle reingjerder, rundballer og plaststrimler.

For å stoppe dette foreslår Samenes Folkeforbund følgende:

Alle som etablerer leirer på vinterstid, privatpersoner og næringsdrivende, må melde inn GPS posisjonen til leiren til FEFO med navnet på en ansvarlig. Reinpolitiet overvåker at alle leirer er innmeldt.

Dersom det blir avdekket søppel i leiren etter at man har tatt den ned, gis den ansvarlige en kort tidsfrist på å få dette fjernet. Dersom dette ikke skjer, ilegges den ansvarlige en bot for forsøplingen, og deler av boten går til å dekke utgiftene med å fjerne søppelet.

 

Landsmøtet 2018

Webhotell levert av Nordic Hosting AS