Sametinget etterlyst for ran av samisklærere

Samenes Folkeforbund krever en større satsing på rekruttering av samisklærere. Det nytter ikke at Sametinget kommer med fine ord om satsing på samisk språk! Uten handling. Sametingets presedens ved å tilrøve seg den eksisterende  kompetansen i  samisk språk  må stoppes. Skoleverket blir mer og mer skadelidende, og samisk språk står i fare for å tape …
Continue reading Sametinget etterlyst for ran av samisklærere