Sametinget etterlyst for ran av samisklærere

Samenes Folkeforbund krever en større satsing på rekruttering av samisklærere.

Det nytter ikke at Sametinget kommer med fine ord om satsing på samisk språk! Uten handling.

Sametingets presedens ved å tilrøve seg den eksisterende  kompetansen i  samisk språk  må stoppes.

Skoleverket blir mer og mer skadelidende, og samisk språk står i fare for å tape ved en slik praksis.

Sametinget som skal redde språket blir selv en instans som truer eksistensen av språket.

ved å støvsuge samiske bygder for denne kompetansen. Lule/sørsamisk språk kan bli den store taperen.

Det må satses på Ny- og etterutdanning, med det å for øyet å beholde kompetansen i skoleverket.

Høyere lønn og stillingsprosent er en viktig faktor for å få søkere til ny- og videreutdanning.

Samisk må inn som obligatorisk fag i grunnskolen. Sametinget må sørge for den nødvendige kompetansen blant lærere. 

Stopp ransbølgen, øk kompetansen!

Landstyret i Samenes Folkeforbund

Webhotell levert av Nordic Hosting AS