Samenes Folkeforbund liste i Vesthavet

Samenes Folkeforbund  sin liste til sametingsvalget i Vesthavet, der SFF leder Liv Slettli stiller på topp. Kretsen omfatter Sør-Troms, Nordland og til Bodø.  Lista er godt sammensatt geografisk. På topp 1. Liv Olaug Slettli, helsefagarbeider, Evenes 2. Monica Kristin K. Angell, helsesekretær, Harstad 3. Reidulf Sverre Pedersen, pensjonist, Gratangen 4. Eskil Pedersen, vernepleier, Evenes 5. …
Fortsett å lese Samenes Folkeforbund liste i Vesthavet

SFF sin liste i Østre krets.

Samenes Folkeforbund i Østre valgkrets vil arbeide for den sjøsamiske kulturen, kysten og fiskeri på Sametinget. 1.På topp. Yrja Hammer, aktivitør, Lebesby. 2. Jan Egil Trasti,  sjølaksefisker og reindriftsutøver, Sør-Varanger. 3. Astrid Daniloff, sjølaksefisker, Bjørnevatn, Sør-Varanger. 4. Kristian Nilsen, fisker, Nervei, Gamvik. 5. Margrethe Vonka, fagansvarlig, Tårnet, Sør-Varanger. 6. Mathis Persen, pensjonist, Sør-Varanger. 7. Else …
Fortsett å lese SFF sin liste i Østre krets.

Årsmøte Lebesby sjøsameforening

Lebesby sjøsameforening avholder årsmøte på LHL kafeen søndag 2.april  kl 18.00. Eventulle saker sendes til : lebesbysjosameforening@gmail.com  innen 30. 3 eller ta kontakt med fungerende leder Henry Mikkalsen på tlf 45788460 MVH styret

Sjølaksefisket

Samenes Folkeforbund er kritisk til ytterligere innskrenkninger i sjølaksefisket.  Innskrenkinger er med på å frarøve rettighetene fra sjøsamene. Sjølaksefisket er en viktig del av sjøsamisk kultur. Samenes Folkeforbund mener det nå er nok med reguleringer av sjølaksefisket, for nå begynner det å røyne på for en viktig tradisjons og kulturbasert næring. Om regulerende myndigheter for det …
Fortsett å lese Sjølaksefisket

Samenes Folkeforbund SFF

Samenes Folkeforbund skal være den ledende og visjonære samiske hovedorganisasjonen. Skal være proaktiv premissleverandør for alle samer og samiske saker. SFF skal være tilgjengelig og fleksibel til å ivareta samiske saker,lokalt-regionalt og landsdekkende. Vi vil i vårt program og i valgkampen ha fokus på kysten, men ikke glemme de andre områdene.