Hinnøy SFF

  Hinnøy SFF ble stiftet i 2015 og godkjent som et lokallag i SFF på landsmøtet samme år. -Eskil Pedersen er leder i lokallaget og samtidig er han også leder i Studieorganisasjonen SFF. En viktig arbeid er medlemsverving og samtidig oppfordre medlemmene til å registrere seg i Sametingets valgmanntall. -Det satses på aktiviteter og kurs …
Fortsett å lese Hinnøy SFF

Æresmedlem i Samenes Folkeforbund

Astrid Daniloff ble på landsmøtet i Tromsø 2-4 september utnevnt som æresmedlem i Samenes Folkeforbund. Bakgrunnen er hennes årelange kamp for det tradisjonelle sjølaksefiske.    – Daniloff er en ildsjel av de få. Det er sjølaksefisket som er hennes hjerte nærmest. Ho representerte også SFF på FNs urfolkskonferanse i Rovanienmi, der hun møte James Anaya. -Fridel …
Fortsett å lese Æresmedlem i Samenes Folkeforbund