Nytt lokallag i Samenes Folkeforbund

I  2019 har SFF jobbet  med potensielle nye lokallag. Ett har allerede søkt opptak i SFF.På SFF landstyremøtet i Tromsø april 2019 behandlet vi søknaden fra Austhavet SFF..Austhavet SFF ble enstemmig godkjent som lokallag. Laget har et interimstyre med Yrja Hammer som leder. De har satt som mål å avholde sitt første ordinære årsmøte innen …
Fortsett å lese Nytt lokallag i Samenes Folkeforbund

SFF leder i møte med to lokallagsledere

Samenes Folkeforbunds leder Liv Olaug Slettli hadde den 14.juni møte med John Elvevoll i Lakselvbukt Sameforening SFF og Stein Are Olsen i Lyngen Sjøsameforening SFF. Konstruktiv samtale om utfordringer og drift av lagene. Det var stor enighet om at det er ønskelig med større aktivitet og engasjement. Årets SFF landsmøte i september var også tema. …
Fortsett å lese SFF leder i møte med to lokallagsledere

Hinnøy SFF

  Hinnøy SFF ble stiftet i 2015 og godkjent som et lokallag i SFF på landsmøtet samme år. -Eskil Pedersen er leder i lokallaget og samtidig er han også leder i Studieorganisasjonen SFF. En viktig arbeid er medlemsverving og samtidig oppfordre medlemmene til å registrere seg i Sametingets valgmanntall. -Det satses på aktiviteter og kurs …
Fortsett å lese Hinnøy SFF

Nytt lokallag i Samenes Folkeforbund.

Landstyret ønsker Nordkyn samiske forening SFF velkommen som medlemslag i Samenes Folkeforbund.      Nordkyn SFF ble på landstyremøte 3 april 2016 formelt godkjent som lokallag i Samenes Folkeforbund.                       Oppstartmøte var  12. mars 2016 på Hotell Nordkyn, der laget  formelt søkte om opptak.   …
Fortsett å lese Nytt lokallag i Samenes Folkeforbund.