SFF æresmedlemskap

John Elvevoll fra Lakselvbukt sameforening SFF ble, pr tlf tildelt Samenes Folkeforbunds Æresmedlemskap for sin innsats i forbindelse med sitt engasjement i SFF. Dette til full akklamasjon fra Landsmøtesalen i Alta med delegater, tillitsvalgte og gjester.

Sjølaksefisket

Landsmøtet i Alta 2019 vedtok å ta saken om innskrenking av sjølaksefisket, til Sannhets og forskningskommisjonen. Det må tas hensyn til lokalbefolkningens tradisjon og hevdbundne rett til sjølaksefiske. Samenes Folkeforbund oppfatter reguleringene som et angrep både på den sjøsamiske befolkningen og kyst- og fjordfolket i Finnmark. SFF krever at fisketidene i Finnmark må bli de …
Fortsett å lese Sjølaksefisket

Gruvedrift i Repparfjorden

Landsmøtet i Alta 219 opprettholder sitt krav fra 2013  om «Nei til dumping i sjø», av giftige tungmetaller og kjemikalier fra gruveindustri i Repparfjorden. Norge må innrette sine vedtak om utslipp fra gruveindustrien etter internasjonale konvensjoner og vedtak om å bevare naturmangfoldet for bærekraftig utvikling og bruk av ikke fornybare ressurser.