Helse og eldreomsorg

Samenes Folkeforbund  vil arbeide for at alle  skal ha gode tilbud innen helse- og eldreomsorg

Staten må ta ansvar for at helsepersonell får de kvalifikasjonene de trenger innen samisk kultur, historie og språk for å kunne tilby tilfredsstillende omsorgstilbud.

De eldre er et bilde av vår kultur, de har skapt vårt nåværende samfunn og fortjener en verdig alderdom.

Vårt mål er at eldre/pleietrengende skal få tilbud om  opphold på institusjon nærmest mulig sin hjemplass.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS